Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeria615
galeria

Profilaktyczny październik!

Tak jak rok temu, tak i w tym roku, miesiąc październik był dla naszej społeczności miesiącem profilaktycznym, przepełnionym szeregiem działań uświadamiających młodych ludzi, ich rodziców, a także pozostałych mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny, jakie konsekwencje dla zdrowia i życia niosą uzależnienia. Działania miały także kształtować odpowiednie postawy.
Miesiąc zaczął się od wyjazdu wychowanków do zabrzańskiego schroniska "Psitul mnie", gdzie dzieci nabyły cennej wiedzy i doświadczenia w pielęgnacji zwierząt oraz uświadomiły sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za ich los. Wychowankowie mieli możliwość wyprowadzenia na spacer psów, wykonania mat węchowych oraz domków dla kotów wolno żyjących.
Z początkiem miesiąca odbyło się również szkolenie pt. "Interwencja kryzysowa wobec osoby eksperymentującej; uzależnionej od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych". Szkolenie poprowadził pan Grzegorz Antosz – Dyrektor oddziału Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" w Gliwicach i terapeuta uzależnień. Skierowane było ono do członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszy Policji oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy nabyli praktycznej wiedzy na temat przeprowadzenia efektywnej interwencji kryzysowej, a także poznali zasady, których należy się trzymać by interwencja została poprawnie przeprowadzona.
Następnie w dniu 15 października odbyła się "Akcja przeciw pijanym kierowcom". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminę i Miasto Czerwionka–Leszczyny we współpracy z Komendą Miejską Policji w Rybniku oraz Komisariatem Policji w Czerwionce–Leszczynach oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce–Leszczynach. W akcji udział wzięli policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rybnickiej komendy, dzielnicowy asp. Przemysław Sowa z Czerwionki–Leszczyn, jak również wychowankowie i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego z dzielnicy Leszczyny. Funkcjonariusze policji badali stan trzeźwości kierujących. Po przeprowadzonej kontroli, młodzież podchodziła do nich, by wyjaśnić, jaki jest cel badania, wręczając jednocześnie kierowcom breloczek z napisem: "Myślę – Prowadzę –Trzeźwo" oraz ulotki profilaktyczne.
W dniu 28 października w Centrum Kulturalno–Edukacyjnym w Czerwionce–Leszczynach odbyło się szkolenie dla rodziców pt. "Rodzice offline". Szkolenie prowadzone było przez p. Magdalenę Wieczorek i p. Tomasza Wojtasika. Podczas szkolenia rodzice nabyli wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych, dowiedzieli się jak aktywnie towarzyszyć dziecku w kolejnych etapach jego życia chroniąc przed współczesnymi zagrożeniami.
Następnego dnia, także w CKE w Czerwionce–Leszczynach, odbyła się "Gminna Olimpiada Profilaktyczna". Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, a patronował jej burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny – Wiesław Janiszewski. Olimpiada skierowana była do uczniów klas piątych. Udział wzięło 6 drużyn. Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja jurorów w składzie:
Beata Augustyn, z–ca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce–Leszczynach, Hanna Piórecka – Nowak, rzecznik UGiM, Hanna Depa, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, aspirant Przemysław Sowa.
Przez cały miesiąc trwała kampania "Dopalacze – Powiedz Stop!". Uczniowie otrzymywali w szkołach ulotki profilaktyczne, w których znaleźć mogli wiele cennych informacji. W Placówkach Wsparcia Dziennego ogłoszony został konkurs na najlepszą piosenkę profilaktyczną. Wychowankowie stworzyli własne teksty i nagrania, które miały ukazywać negatywny wpływ dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych na zdrowie i życie ludzi.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas dyskoteki profilaktycznej pt. "Potrafię się bawić bez używek", która odbyła się 30 października w budynku czerwieńskiej placówki. Podczas zabawy wychowankowie jak zawsze udowodnili, że można bawić się świetnie zachowując "trzeźwy umysł".
W dniu 22.10.br. i 6.11.br. w Zespole Szkół w Czerwionce–Leszczynach odbyły się zajęcia w ramach programu profilaktycznego pt. "Antymina", prowadzone przez Grzegorza Antosza–Dyrektora oddziału Stowarzyszenia Pomocy "Arka Noego" w Gliwicach, terapeutę uzależnień. Udział w zajęciach wzięło 120 osób.
W naszych placówkach odbywały się zajęcia z rodzicami, podczas których także przekazywaliśmy ulotki profilaktyczne i rozmawialiśmy na ich temat.
Odbyły się także zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (07.10.br.) oraz pogadanki z dzielnicowym – Przemysławem Sową (22.10.br.)