Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeriaREGULAMIN

Zarządzenie nr 12/18
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 05 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Placówek Wsparcia
Dziennego w Czerwionce-Leszczynach.


Na podstawie § 7 ust. 6 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/183/11 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 grudnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04 kwietnia 2017r. poz. 2203

§ 1
Ustala się Regulamin Organizacyjny dla Placówek Wsparcia Dziennego
w Czerwionce-Leszczynach, którego treść określa Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 41/12 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie utalenia
Regulaminu Organizacyjnego dla Plcówek Wsparcia Dziennego
w Czerwionce-Leszczynach

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 marca 2018 roku.

Strona: 1 | 2 | 3

Naszą placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualności  |   Działalność  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl