Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach

UWAGA! Informujemy, że ze względu na remont "Zameczku", Placówka w Leszczynach została przeniesiona na czas określony do siedziby pod adresem Ks. Pojdy 84. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 194 137

Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeria628
galeria

Zasady działania w trakcie epidemii

Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce–Leszczynach, w trakcie panującej
epidemii funkcjonują nadal w nieco innej formie.
Wychowawcy są dostępni podopiecznym i ich rodzinom w formie:

 • Pomocy w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległości, przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty;
 • Pomocy i wsparcia – wychowawcy PWD szyją maseczki dla podopiecznych i ich rodzin;
 • Telefonicznych lub mailowych dyżurów konsultacyjno – informacyjnych;
 • Pomocy i wsparcia pedagogicznego;
 • Pomocy i wsparcia rzeczowego np. w formie paczek żywnościowych;
 • Spotkań on–line z dziećmi;
 • Realizacji Programu Profilaktycznego w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków w formie spotkań on-line;
 • Organizacji/pomocy w znalezieniu specjalistycznego wsparcia dla potrzebujących np. psycholog, prawnik itp.;
 • Realizacja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w formie on–line (konkursy, ulotki, zajęcia profilaktyczne itp.);
 • Organizacji różnego rodzaju konkursów (np. plastycznych, muzycznych itp.);
 • Porad w związku z panującą epidemią np. zasady higieny, jak zrobić maseczkę, jak aktywnie i twórczo spędzać czas wolny;
 • Organizacja rozrywki dla wychowanków w formie gier on–line.

Pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego pozostają w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami społecznymi, dzielnicowymi i innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.
W razie potrzeby istnieje możliwość bezpośrednich konsultacji w placówkach z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Uwaga!
Jeżeli twoje dziecko potrzebuje pomocy w nauce, a nie jest wychowankiem placówki, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
Od 4 maja 2020r. Placówki funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00
Kontakt:
Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce: Tel. 327231674; 513100457
E-mail: placowka@swietlicaczerwionka–leszczyny.pl
Placówka Wsparcia Dziennego w Leszczynach:
Tel: 324314904; 505194137
E-mail: kontakt@swietlicaczerwionka–leszczyny.pl

  

Naszą placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualności  |   Działalność  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl