Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach

UWAGA! Informujemy, że ze względu na remont "Zameczku", Placówka w Leszczynach została przeniesiona na czas okre¶lony do siedziby pod adresem Ks. Pojdy 84. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 194 137

Aktualno¶ci ¦wietlica Działalno¶ć Regulamin Aktualno¶ci Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolno¶ci
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeria566
galeria

Współpraca z rodzicami – GRUDZIEŃ 2017r.

W miesi±cu grudniu odbyły się następuj±ce zajęcia z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków w ramach programu profilaktycznego:
• 07.12.2017r. – Pomoc przy organizacji przedstawienia „Achimiks i Ojgyniks – misjo familok”
• 08.12.2017r. – Grupy Wsparcia „Kawa na Ławę”
• 28.12.2017r. – Kolędowanie przy ¶świ±tecznym stole – zajęcia integracyjne
oraz zajęcia dodatkowe:
• 12.12.2017r. – Próba przedstawienia pt. „Opowie¶ść Wigilijna”,
• 13.12.2017r. - Próba przedstawienia pt. „Opowieś¶ć Wigilijna”,
• 14.12.2017r. - Próba przedstawienia pt. „Opowieś¶ć Wigilijna”,
• 15.12.2017r. – Wyst±pienie w CKE dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
• 20.12.2017r. – Wyst±pienie w restauracji „Drach”,
• 21.12.2017r. – Wyst±pienie w CKE dla samotnych.
Celem powyższych działań było wspieranie rodziców w oparciu o profilaktykę prorodzinn±. Przypominamy, iż prócz powyższych zajęć w naszej placówce systematycznie odbywa się indywidualne poradnictwo pedagogiczne, na które serdecznie zapraszamy.

 

Nasz± placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualno¶ci  |   Działalno¶ć  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl