Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach

UWAGA! Informujemy, że ze względu na remont "Zameczku", Placówka w Leszczynach została przeniesiona na czas określony do siedziby pod adresem Ks. Pojdy 84. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 505 194 137

Aktualności Świetlica Działalność Regulamin Aktualności Kontakt PodziękowaniaBudynek klubu sportowego
przy ul. Wolności
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki
Pałacyk Konrada Bartela
w Czerwionce - Leszczynach
- siedziba Placówki


Nasza galeria

Nasza galeriaPodziękowania

Rok: | 2017 | Wcześniejsze


W imieniu wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach składamy serdeczne podziękowania
Małgorzacie Prochasek
za przekazanie paczek świątecznych
dla dzieci i ich rodzin.

Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
wraz ze słowami największej wdzięczności
składają serdeczne podziękowania
Niepublicznemu Anglojęzycznemu Przedszkolu Montessori
Bajtuś
ul. Ogrodowskiego 22a, Rybnik
Bajtuś  2
ul. Mikołowskiej 52, Rybnik
 Bajtuś 3
ul. św. Józefa 64, Rybnik
Bajtuś 4
ul. Ogrodowa 8, Żory
a w szczególności rodzicom i dzieciom
oraz Pani mgr Karolinie Mizia
za przekazane dary
w postaci ubranek  i zabawek
dla naszych wychowanków.
Jeszcze raz składamy wyrazy wdzięczności
za okazane serce i gotowość niesienia pomocy innym.


Serdecznie Podziękowania
dla przedstawicieli drużyny
13 DSH  "Załoga Rudego"
im. Jana Bytnara
Pauliny Hanak
Aleksandry Woźniak
Seweryna Botor
za zorganizowanie dnia św. Mikołaja
dla wychowanków naszej placówki

Dziękujemy Serdecznie
Fundacji Banku Zachodniego WBK
im. Stefana Bryły 
za ufundowanie paczek świątecznych pełnych słodkich różności
dla wszystkich naszych wychowanków.

Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego w Leszczynach
DZIĘKUJĄ
pani Annie Pieprzyk
za przekazane słodkie upominki
na rzecz placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego
składa najserdeczniejsze podziękowania
pani Ewie Kretek z Fundacji
"Caritas" działającej przy kościele św. Andrzeja Boboli
w Leszczynach za przekazane paczki
na rzecz wychowankówi ich rodzin.

Wyrazy wdzięczności i szacunku
dla Pana Waldemara Szolc

Wiceprezesa Zarządu firmy
Zakłady Remontowe
Energetyki Katowice S.A”.
za słodkie upominki
dla dzieci z naszej placówki
Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego
dziękują z całego serca
pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
mgr Annie Michalczyk
za ufundowanie słodyczy

W imieniu całej społeczności
Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
składamy bardzo serdeczne podziękowania
grupie Seniorów z zameczku

za słodkie upominki dla naszych wychowanków


Placówka Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
składa najserdeczniejsze podziękowania
wszystkim rodzicom
za aktywny udział w projektach.

Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego

w Czerwionce - Leszczynach składają podziękowania
dla

Klubu Kajakowego Meander
na czele z Marcinem Madzia
za zorganizowanie spływu kajakowego.Placówki Wsparcia Dziennego
składamy serdeczne podziękowania
firmie Ecol za wsparcie materialne

Wychowankowie oraz wychowawcy
DZIĘKUJĄ
Panu Waldemarowi Szolc

Wiceprezesowi Zarządu firmy
„Zakłady Remontowe
Energetyki Katowice S.A”.
za wsparcie materialne i finansowe
na rzecz naszej placówki

Serdeczne podziękowania
dla
właścicieli Ośrodka Wczasowego KOMANDOR -
Państwa Lipińskich
Za okazaną pomoc i życzliwość
podczas pobytu naszych wychowanków nad morzem.
Serdeczne podziękowania
dla
Pana Artura Harazima Ambasadora RP w Królestwie Belgii
za przekazanie 5000€ na rzecz placówki.
Dzięki przekazanej kwocie dzieci z naszej placówki
mogły przeżyć nie zapomniane wakacje
oraz
Pani Dominice Szulc - Dyrektor Zagranicznego Ośrodka
Polskiej Organizacji Turystycznej
w Brukseli
za przekazanie ipada ufundowanego
przez internetowy portal  polonijny
www.niedziela.be


Serdecznie dziękujemy
Dzieciom
ze Szkoły Podstawowej nr 3,
które w tym roku
przystąpiły do I komunii św.

za przekazane słodkości
na rzecz naszej placówki.Serdeczne podziękowania

dla
Fundacji Caritas
reprezentowanej przez panią Ewę Kretek
działającą przy kościele Andrzeja Boboli w Leszczynach
za zorganizowanie paczek żywnościowych
na święta dla rodzin wychowanków
Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach.
Wychowankowie i wychowawcy Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny pragną złożyć serdeczne podziękowania

PRACOWNIKOM Banku Zachodniego WBK SA

za wsparcie rzeczowe w postaci paczek świątecznych


Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego
w Leszczynach
DZIĘKUJĄ
panu Franciszkowi Barakomskiemu
za przekazane materiały biurowe
na rzecz naszej placówki

Z całych sił dziękujemy
Fundacji Banku Zachodniego WBK
 im. Stefana Bryły
a wszczególności pani Doroty Konarskiej
za zorganizowanie paczek świątecznych
 pełnych słodyczny
dla wszystkich naszych wychowanków .


Serdeczne podziękowania
dla
Fundacji Caritas
reprezentowanej przez
panią Ewę Kretek
działającą przy kościele Andrzeja Boboli w Leszczynach
za zorganizowanie paczek żywnościowych
na święta dla rodzin wychowanków
Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach.


Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego
w Leszczynach
DZIĘKUJĄ
pani Annie Pieprzyk
za przekazane słodkości
na rzecz placówki .

 

"Kiedy serce jest szlachetne
dobroć i miłość malują się
serdecznym uśmiechem na twarzy"

Serdeczne Podziękowania
kierujemy nowożeńcom
Państwu Annie i Markowi Szymura
za podarowane na rzecz naszej placówki
przybory szkolne oraz garść miłości i dobroci.

"Niechaj szlachetność celów związek Wasz opromieni.
Niechaj po latach wielu nic szczęścia Waszego nie zmieni.
Zdrowie, miłość, dostatek niech w domu Waszym panują.
Wesołe dziecięce uśmiechy niech nad tym wszystkim górują." 

Podziękowanie

dla pani Doroty Konarskiej - przedstawicielki 

Fundacji Banku Zachodniego 

WBK im. Stefana Bryły

Za okazane wsparcie oraz pomoc
w działaniach podejmowanych
na rzecz naszej placówki.

Dzięki przyjaznej dłoni
ludzi dobrej woli,
możliwa jest realizacja
naszych zamiarów i celów.
Mamy nadzieję,
że nasza współpraca
będzie owocować
w dalszym rozwoju
naszej Placówki.PODZIĘKOWANIE
 
dla
 
FUNDACJI WSPÓLNA NADZIEJA
 
w Chorzowie
 
W imieniu wychowanków i wychowawców
Placówek Wsparcia Dziennego
w Czerwionce-Leszczynach,
pragniemy z całego serca podziękować
za pozyskanie pysznych
wyrobów cukierniczych.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni
za pomoc z Waszej strony
i jeszcze raz serdecznie
bardzo dziękujemy
za okazane wsparcie.
Życzymy dalszych
szlachetnych misji
w Fundacji,
które są źródłem radości
dla wielu osób
potrzebujących pomocy.

Placówka Wsparcia Dziennego w Czerwionce – Leszczynach 
składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom
i osobom zaangażowanym w  organizację 
X Turnieju Piłki Nożnej „Razem Raźniej URSA CUP 2015” 
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 
Ogromne podziękowania kierujemy przede wszystkim do:

Pana Wojciecha Skorek – Dyrektora firmy URSA Polska Sp. z o. o.

 Pana Waldemara Szolc – Wiceprezesa Zarządu firmy
„Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A”.

Pana Alojzego Klasik – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach
oraz Pana Sławomira Paluch – Prezesa Młodzieżowego Klubu
Sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Czerwionce – Leszczynach,
Pana Radosława Salamon – Trenera w MOSiR,
Pana Sylwestra Szczygieł

Pana Piotra Łuc – Dyrektora Zarządu Dróg
i Służb Komunalnych,
Waldemara Walento – Kierownika Pionu Służb Komunalnych
w ZDiSK  oraz pracownikom

Fundacji „Wspólna Nadzieja” z Chorzowa

Pana Łukasza Gamzy – Prezesa Stowarzyszenia
Najważniejsza jest Tradycja
oraz  Darka Rusinek – członka  Stowarzyszenia

Pana Michała Stokłosy – Wiceprezesa Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Bełk

Pana Krzysztofa Dobisza – Właściciela Piekarni „Dobisz”

Pana Karola Wairauch – Właściciela Piekarni
i Cukierni „Wairauch”

Pana Tomasza Barańskiego -  Właściciela
„Piekarni Ciastkarni Tomasz Barański”

Wolontariuszy:

Angeliki Kowol

Marka Horny

Wojciecha Olejarczyk

Tadeusza Babiński


Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
składają najszczersze podziękowania
Dzieciom Komunijnym oraz ich Katechetom
ze Szkoły Podstawowej nr 1

za przekazanie słodkich upominków .


Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
dziękują
pani Sabinie Zych
za przekazane zabawki - maskotki.


Składamy najserdeczniejsze podziękowania
pani  Dorocie Konarskiej
oraz wszystkim pracownikom
Banku Zachodniego WBK
za zorganizowanie i przekazanie darów
w postaci ubrań, zabawek,
oraz żywności dla naszych podopiecznych
oraz ich rodzin.
 

Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego w Czerwionce - Leszczynach
dziękują
pani Annie Pieprzyk
za słodkie upominki.Placówka Wsparcia Dziennego
składa najserdeczniejsze podziękowania
pani Ewie Kretek z Fundacji "Caritas"
działającej przy kościele św. Andrzeja Boboli w Leszczynach
za przekazane paczki na rzecz wychowankówi ich rodzin.W imieniu całej społeczności Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach składamy najserdeczniejsze podziękowania
Fundacji Banku Zachodniego WBK w szczególności
pani Dorocie Konarskiej
oraz wszystkim pracownikom Banku Zachodniego WBK
za włożone serce w przygotowanie mikołajek
w Placówce Wsparcia Dziennego w Leszczynach,
domowe wypieki
oraz ufundowanie paczek świąteczych
i wielu innych niespodzanek dla dzieci.

Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego
w Leszczynach
DZIĘKUJĄ
pani Annie Pieprzyk
za przekazane
słodkości na rzecz placówki .

Wyrazy wdzięczności dla
Fundacji Caritas
i Pani Ewie Kretek
Za dobre serce,
które pochyla się nad tymi,
którzy potrzebują pomocy,
Za wrażliwą duszę,
która przynagla do czynienia dobra.
Postawa Państwa jest dla nas świadectwem,
że są ludzie dobrej woli
i wielkiego serca,
dla których dobro dzieci
jest wartością nadrzędną.
Za okazaną pomoc i życzliwość
składamy serdeczne podziękowania.

Serdeczne Podziękowania
składamy
pani Annie Konieczny
za upominki dla wychowanków
w postaci środków do higieny jamy ustnej.

Wyrazy wdzięczności dla Marleny Muzyczak
przedstawiciel
Fundacji "Aktywna Pomoc Dzieciom"
za zorganizowanie dzieciom
oraz ich rodzinom
wycieczki do Wisły.

Składamy serdeczne
podziękowania
dla Związku Harcerstwa Polskiego
działającego na terenie
Czerwionki- Leszczyn
za umożliwienie wypoczynku
w Kucobach obok Opola.Wychowankowie oraz Wychowawcy
Placówki Wsparcia Dziennego
składają podziękowania
pani  Danucie Markiton i Sebastianowi Markiton
za przekazanie na rzecz placowki 
kontrolera do gier komputerowych

Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
składają najszczersze podziękowania
Dzieciom Komunijnym oraz ich Katechetom
ze Szkoły Podstawowej nr 1
oraz
Szkoły Podstawowej nr 3

za przekazanie słodkich upominków .

Wychowawcy oraz wychowankowie
Placówki Wsparcia Dziennego
składają najserdeczniejsze podziękowania
Fundacji Caritas
Pani Ewie Kretek
oraz Kapłanom parafii  pw. Andrzeja Boboli  
w Leszczynach
za przekazane paczek żywnościówych
dla podopiecznych  placówki i ich rodzin.

Placówka Wsparcia Dziennego
w Czerwionce - Leszczynach
składa najserdeczniejsze i wielkie podziękowania
pani Irenie Bartnik

za przekazanie środków czystości
dla wychowanków placówki.

Serdecznie podziękowania
dla
Fundacji Caritas
Pani Ewy Kretek
Ks. Proboszcza Krzysztofa Fulek
Pani Anny Pieprzyk
Pani Doroty Konarskiej
Państwa Barbary i Wojciecha Gruszka
za dobro płynące z serca i bezinteresowną pomoc,
 dzięki  której wiele rodzin spędziło
Święta Bożego Narodzenia

w atmosferze radości, wewnętrznego spokoju
oraz nadziei na lepszy Nowy Rok!

Pragniemy podziękować
Wiktorii i Zuzannie Gonsior
za ofiarowanie zabawek i gier dzieciom
z Placówki Wsparcia Dziennego
w Czerwionce- Leszczynach.  
Niech Wasza dobroć jest przykładem
wewnętrznej dojrzałości oraz wzorem
do naśladowania dla innych młodych ludzi.

 

Składamy serdeczne podziękowania
dla
Fundacji Aktywna Pomoc Dzieciom,
a w szczególności  Pani Marlenie Muzyczak
za udział w zajęciach organizowanych
w ramach programu „Uwalniamy Mamy”.
Dziękujemy za włożony trud
i zaangażowanie w pomoc młodym mamom.

Serdecznie dziękujemy Pani Karinie Żarnowskiej,
zawodowej kosmetyczce z Salonu Kosmetycznego „Estetica”
w Rybniku za uświetnienie zajęć dla młodych mam i kobiet,
realizowanych w ramach programu „Uwalniamy mamy”.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom
Fundacji Aktywna Pomoc Dzieciom,
a w szczególności Paniom:  
Marlenie Muzyczak
, Dorocie Padkowskiej
oraz Karolinie Gajda.
To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu
oraz dobrowolności w naszej
Placówce Wsparcia Dziennego
w Czerwionce- Leszczynach
przez  2 lata obywały się i prowadzone są
do dziś zajęcia sportowe ze sztuk walki „Karate Kyokushin” . 
Pod czujnym okiem wykwalifikowanych trenerów
nasi wychowankowie wciąż szkolą technikę walki,
a owocem ich ciężkiej pracy jest zdobywanie
kolejnych stopni uczniowskich szkoły karate.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazanie
jakiegokolwiek wparcia rzeczowego,
czy finansowego dla działalności naszej placówki.
Pragniemy zaznaczyć, że najmniejszy gest dobrej woli ma dla nas ogromne,
niewypowiedziane w słowach znaczenie.

Cieszymy się, że poprzez inicjatywę i zaangażowanie
pani Doroty Konarskiej,

przedstawicielki Fundacji dawnego Kredyt Banku,

który to obecnie połączył siły z Bankiem Zachodnim WBK
nasza owocna współpraca nadal trwa.

Składamy wyrazy wdzięczności dla wszystkich członków fundacji
oraz ludzi dobrej woli za okazanie wsparcia dla dzieci i ich rodziców.

Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy na naszej „drodze pomocy innym”
spotkali jak najwięcej osób zarażonych ideą dobroci.

Składamy serdeczne podziękowania dla
Państwa Pauliny i Tomasza Smyczek

za dobroć serca, dzięki której nasze zaprzyjaźnione
rodziny otrzymały wsparcie.
Wasza bezinteresowna pomoc oraz gest dobrej woli
wywołał uśmiech na twarzach rodziców i dzieci.Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
pani Grzybek Justyny oraz ks. proboszcza Romana Kiwadowicz
za przekazanie na rzecz naszej placówki słodkich upominków.


Składamy serdeczne podziękowania dla Państwa Pauliny i Tomasza Smyczek
za dobroć serca, dzięki której nasze zaprzyjaźnione rodziny otrzymały wsparcie.
Wasza bezinteresowna pomoc oraz gest dobrej woli wywołał uśmiech na twarzach rodziców i dzieci.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę
Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębieńsku Wielkim klasa IIa i IIb
za przekazanie na rzecz naszej placówki słodkich upominków.


Serdeczne podziękowania z naszych serc kierujemy w stronę
Państwa Barbary i Piotra Gorywoda
za przekazanie na rzecz naszej placówki materiałów plastycznych
oraz słodkich upominków.


Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego
dziękują z całego serca dzieciom komunijnym
za przekazane słodycze.

Wychowankowie oraz wychowawcy Świetlicy Terapeutyczno – Środowiskowej
w Czerwionce - Leszczynach

wraz ze słowami największej wdzięczności
składają serdeczne podziękowania

Fundacji Kredyt Banku

za wszystkie dla nas trudy i starania,
 za bezcenne wsparcie, które nam ofiarowaliście.
Jesteście dowodem istnienia ludzi dobrej woli, na których można polegać. 

Dziękujemy !!!Świetlicowa Społeczność dziękuje bardzo wszystkim poniżej wymienionym  sponsorom  i osobom, którzy w dniu 16.06.2010 r. wsparli materialnie i finansowo oraz byli bardzo pomocny przy organizacji V Turnieju Piłki Nożnej pod hasłem „Razem Raźniej” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Swe ogromne podziękowania kierujemy przede wszystkim do:

Dyrektora firmy URSA Polska Sp. z o. o. Szanownemu Panu Wojciechowi Skorek

Właścicieli Sieci Sklepów AVANS – Tomsat , Szanownych Państwa Marzeny i Tomasza Witek,

Właściciela Sklepów Spożywczych „RABA”, Szanownego Pana Rafała Kędzior,

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego, Wyposażenie Biur i Szkół w Rybniku – Niedobczycach,

Firmy BUTRANS z Ornontowic,

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „SKOK Ziemi Rybnickiej” z siedzibą w Czerwionce,

Rady Dzielnicy Czerwionka – „Centrum”,

Stacji Tankowania Gazem Propan – Butan „Grafi”, Szanownego Pana Mariusza Bączek,

Właścicieli firmy „Światełko” w Czerwionce – Leszczynach, Szanownych Państwa Marzeny i Mateusza Grzesiak,

Właściciela Sklepu „Marsel” z Bełku, Szanownego Pana Mariana Rudol,

Właściciela Księgarni w Czerwionce – Leszczynach, Szanownego Pana Wojciecha Neumann,

Właściciela Piekarni Dobisz, Szanownego Pana Krzysztofa Dobisza,

Firmy „PAPIRUS” w Rybniku,

Właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno  Handlowo – Usługowego „ADIS”, Szanownego Pana Krzysztofa Wrzeszcz,

Szanownego Pana Sławomira Parda,

Naczelnika Biura Polityki Społecznej Szanowny Pan Kazimierz Żyła,

Stowarzyszenia „Najważniejsza jest tradycja” z siedzibą w Czerwionce,

Urzędu Miasta Chorzów,

„RUCH” Chorzów S. A. z siedzibą w Chorzowie,

Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny,

Wolontariuszy:

Magdalenie Salamon, Łukaszowi Gamza, Krzysztofowi Dycha, Łukaszowi Dycha, Łukaszowi Witała, Rafałowi Roszko, Janowi Tkocz, Pawłowi Tkocz, Kamilowi Kiełkowski, Pawłowi Lasocki, Adrianowi Lasocki, Bartoszowi Karcz

Wyrazy wdzięczności i szacunku

dla

Małgorzaty i Marka Biegun

Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy,
Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra.
Postawa Państwa jest dla nas świadectwem, że są ludzie dobrej woli
i wielkiego serca, dla których dobro dzieci jest wartością nadrzędną.

Za okazaną pomoc i życzliwość
składamy serdeczne podziękowania.

 

 W imieniu wychowanków Świetlicy Terapeutyczno - Środowiskowej
w Czerwionce - Leszczynach
składamy serdeczne podziękowania
Prezesowi i Zarządowi SKOK Ziemi Rybnickiej
za przekazanie sprzętu komputerowego.

 

W imieniu całej społeczności
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach
składamy najserdeczniejsze podziękowania
Państwu Emilii i Marcinowi Murański
za przekazanie wychowankom słodkich niespodzianek.W imieniu całej społeczności
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego
Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach
składamy najserdeczniejsze i ogromne podziękowania
firmie URSA POLSKA Sp. z o. o.
za współpracę i sfinalizowanie nagród dla wszystkich
uczestniczących zespołów w Turnieju Piłki Nożnej
URSA CUP 2008 pod hasłem "Razem Raźniej",

który odbył się w dniu 27 czerwca
na Stadionie Górnika CzerwionkaBARDZO DZIĘKUJEMY !!!

Wychowankowie oraz wychowawcy Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach dziękują wszystkim przedszkolakom z Przedszkola nr 11 w Leszczynach za słodkie upominki.

W imieniu całej społeczności Świetlicy Środowiskowej składamy bardzo serdeczne podziękowania Szanownej Pani Annie Pieprzyk za ufundowanie słodkich upominków.


W imieniu całej społeczności Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach
składamy bardzo wielkie i serdeczne podziękowania Państwu Marzec za udzielone
wsparcie materialne.

W imieniu całej społeczności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Czerwionce - Leszczynach składamy serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie materialne Państwu Gabrieli i Piotrowi Maciejczak.


Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowa
składa najserdeczniejsze i wielkie podziękowania Zarządowi SKOK Ziemi Rybnickiej
z siedzibą w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Rynek 8
za dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Naszą placówkę
wspiera firma:

 

|   Placówka  |   Aktualności  |   Działalność  |   Regulamin  |   Kontakt  |   Logowanie  |
Projekt i wykonanie - www.studiotomcom.pl