Nasi pracownicy:

Iwona Ucher - kierownik placówki w dzielnicy Leszczyny, pedagog, terapeuta
Dawid Salamon - kierownik placówki w dzielnicy Czerwionka, pedagog, terapeuta
Patrycja Domżalska - wychowawca, pedagog, oligofrenopedagog
Barbara Pawliczek - wychowawca, pedagog
Danuta Cuper - wychowawca, pedagog
Joanna Lebek - wychowawca, pedagog
Monika Horny - wychowawca, pedagog

Pracownicy obsługi:

Henryka Stawicka
Grażyna Wiśniewska
Celina Gawron